Запишіться прямо зараз на безкоштовне заняття з будь-якого напряму

Заповніть коротку форму щоб ми могли швидко з Вами зв’язатися


  Замовити дзвінок

  Ми зв’яжемося з Вами, щоб уточнити час, дату та предмет,
  який вас цікавить!


   Запис на урок онлайн

   Ми зв’яжемося з Вами, щоб уточнити час, дату та предмет,
   який вас цікавить!


    znatokdp@gmail.com

    +38 (097) 362-21-00

    Замовити дзвінок

    Головна

    Договір оферта

    Договір оферта

    ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

    Ця публічна оферта (надалі – «Оферта») адресована невизначеному колу осіб, які користуються веб-сайтом znatokkids.com.ua (надалі – Веб-сайт) та будь-якими похідними веб-сторінками, що є пов’язаними з даним Веб-сайтом, а також які користуються послугами, що пропонуються на даному веб-сайті.

    1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

    1.1. Терміни, що використовуються в даній Оферті, означають наступне:

    1.1.1. Акцепт – це надання Користувачем безумовної та беззастережної згоди з умовами даної Оферти шляхом здійснення дій на Веб-сайті та/або внесення попередньої оплати за послуги, які надаються Виконавцем та розміщені на згаданому Веб-сайті.

    1.1.2. Веб-сайт – це веб-сторінка, що розміщена за посиланням znatokkids.com.ua. Веб-сайт може містити інформацію про порядок надання послуг, формат надання проведення, порядок оплати, тощо.

    1.1.3. Виконавець – це Фізична особа-підприємець Жир Наталія Сергіївна, що зареєстрована та діє у відповідності до законодавства України, яка виступає надавачем послуг, а також будь-які треті особи (наймані працівники, субпідрядники, партнери, тощо), які можуть залучатись для надання послуг без письмової згоди Користувача. Реквізити Виконавця зазначаються в останньому розділі цієї Оферти.

    1.1.4. Користувач – це виключно фізична особа, яка прийняла умови даної Оферти. Представники юридичних осіб взаємодіють з Виконавцем виключно як фізичні особи. Користувачем може бути виключно дієздатна фізична особа, що має необхідні права на взаємодію з Виконавцем. У випадку, якщо послуги надаватимуться особам, що є малолітніми, неповнолітніми, обмежено здатними чи недієздатними, то Користувачами виступають їх відповідні опікуни, піклувальники чи законні представники.

    1.1.5. Послуга – це індивідуальне чи групове заняття, урок, вебінар, семінар, лекція, тощо, що організовується та проводиться Виконавцем в режимі реального часу. Інформація про конкретну послугу міститься у відповідних розділах чи сторінках Сайту.

    1.1.6. Оферта – це пропозиція укласти публічну угоду, що розміщена в мережі Інтернет на Веб-сайті та/або на його структурних розділах.

    1.1.7. Інші терміни, які використовуються в Оферті, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України, а в разі відсутності визначення в законодавстві мають загальновживане значення або визначаються за правилами звичайного ділового обороту.

    2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    2.1. На умовах, визначених даною Офертою, в порядку та на умовах визначених статтею 641 Цивільного кодексу України між Виконавцем, з однієї сторони, та Користувачем, з другої сторони, укладається договір про надання послуг, згідно з яким Виконавець зобов’язується надавати послуги з проведення онлайн навчання, проведення онлайн занять, уроків та вебінарів (надалі – «Послуги»), а Користувач зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги за ціною та у порядку, встановленому Виконавцем.

    2.2. Істотні умови надання послуг, зокрема, але не виключно, порядок проведення навчання, формат його проведення (онлайн-формат або «живе» спілкування), дата і час, тривалість надання послуг, визначається на Веб-сайті або озвучується Виконавцем перед оплатою Користувачем послуг. Зазначені умови можуть бути змінені Виконавцем без додаткового погодження із Користувачем з урахуванням вимог даної оферти.

    2.3. Користувач повинен ознайомитися з цією Офертою та, в разі незгоди з умовами, не вчиняти дій, спрямованих на продовження користування Веб-сайтом та на замовлення послуг Виконавця. Вчинення Користувачем дій, спрямованих на Акцепт даної оферти визначається Сторонами як, зокрема, підтвердження ознайомлення Користувача із вимогами та умовами даної оферти в повному обсязі та її прийняття Користувачем.

    2.4. Акцептом цієї Оферти є внесення Користувачем оплати за послуги Виконавця та/або використання Користувачем Сайту.

    2.5. Виконавець та Користувач, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту на умовах даної Оферти, договір між ними вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника та має юридичну силу для Сторін. Акцептом даної оферти Користувач беззастережно засвідчує, що ознайомлений з даною пропозицією укласти договір та безпосередньо з положеннями та умовами такого договору, визначених у даній оферті.

     

    3. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

    3.1. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач надає право Виконавцю на обробку своїх персональних даних та погоджується з Політикою конфіденційності Сайту, що розміщена у відповідному розділі на Сайті.

    4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

    4.1. Виконавець зобов’язується:

    4.1.1. Надати Послуги відповідно до істотних умов, викладених в даній Оферті.

    4.1.2. Узгоджувати із Користувачем дату та час надання Послуги, у відповідності до наявності вільних лекторів/викладачів.

    4.1.3. Забезпечити належне надання послуг у відповідності до вимог та стандартів, які зазвичай ставляться до такого роду послуг.

    4.2. Виконавець має право:

    4.2.1. Самостійно визначати порядок організації процесу надання Послуг, в тому числі змінювати місце, дату і час їх надання в односторонньому порядку без додаткового погодження із Користувачем.

    4.2.2. На власний розсуд залучати будь-яких третіх осіб для виконання своїх зобов’язань без додаткового погодження із Користувачем. Виконавець має право на відступлення (або інший способі передачі своїх прав та обов’язків) третім особам без згоди Користувача.

    4.2.3. Публікувати та розповсюджувати інформацію про хід, способи і результати надання Послуг у будь-який спосіб без додаткового погодження із Користувачем.

    4.2.4. Здійснювати аудіо-, фото- і відеозйомку під час надання послуг і використовувати їх для будь-яких цілей будь-якими способами прямо не забороненими чинним законодавством України без додаткового погодження із Користувачем, не порушуючи при цьому умов цієї Угоди.

    4.2.5. Зупинити виконання зобов’язання, відмовитися від його виконання частково або в повному обсязі у разі невиконання або неналежного виконання Користувачем своїх зобов’язань частково або повністю.

    4.3. Користувач зобов’язується:

    4.3.1. Оплачувати Послуги відповідно до умов, визначених у даній Оферті.

    4.3.2. Невідкладно повідомляти Виконавця про зміну своїх контактних чи персональних даних. У разі невиконання цієї умови, всі пов’язані з цим ризики покладаються на Користувача, а Виконавець не несе відповідальності за неотримання Користувачем послуги, що надається Виконавцем.

    4.3.3. У випадку завдання шкоди чи збитків діловій репутації Виконавця, відшкодувати завдані збитки в повному обсязі.

    4.3.4. На вимогу Виконавця припинити передачу третім особам, розповсюдження та використання в комерційних цілях без дозволу Виконавця інформаційні матеріали (в тому числі, текстовий, графічний, аудіовізуальний та інший контент, доступ до якого надається Користувачу в рамках надання Послуг, запис уроків/занять/вебінарів/семінарів/лекцій тощо, які є об’єктами авторського права Виконавця.

    4.3.5. Дотримуватись наступних правил поведінки при проведенні Виконавцем відповідних уроків/занять/вебінарів/семінарів/лекцій:

    – Користувачу забороняється відвідування в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, порушувати права третіх осіб, вести себе з неповагою до інших учасників;

    – Користувачу забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, лектора, викладача, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства;

    – Користувач зобов’язаний дотримуватись вказівок Виконавця, що озвучуються в період проходження навчання;

    4.3.6. В разі порушення встановлених правил і невиконання вимог Виконавця, Користувачу  може бути відмовлено у подальшому наданні послуги без відшкодування їх вартості.

    4.4. Користувач має право:

    4.4.1. Отримати Послуги на умовах, визначених цією Офертою.

    4.4.2. Отримувати інформацію про Послуги, що надаються Виконавцем за цією Офертою.

    4.4.3. Перенести час надання послуг за попереднім погодженням із Виконавцем.

    4.5. Веб-Сайт може тимчасово, частково або повністю бути недоступним внаслідок проведення робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру без попередження Користувача.

    4.6. Право інтелектуальної власності на будь-який контент (далі – Контент), що може створюватись під час проведення навчання, належать Виконавцю і в жодному разі не відчужуються Користувачу. До Контенту також, але не виключно, включається фото, аудіо чи відео запис навчання, методи та програма навчання.

    4.7. Усі права на Контент захищаються відповідно до чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

    4.8. Користувачу суворо заборонено:

    4.8.1. копіювати на ПК чи завантажувати в мережу будь-який Контент або будь-яку його частину; розповсюджувати, публічно виконувати або демонструвати, здавати у найм, продавати, сповіщати, передавати, публікувати, редагувати, копіювати, створювати та використовувати похідні твори, здавати в прокат, передавати за субліцензійним договором, робити загальнодоступними, декомпілювати, розбирати, здійснювати зворотну розробку або іншим способом несанкціоновано використовувати Контент;

    4.8.2. використовувати Контент у комерційних цілях (тобто з метою отримання прибутку) або з будь-якою іншою метою, всупереч цій Угоді;

    4.8.3. видаляти, приховувати або змінювати повідомлення про авторські права, патентні права, права на торгові марки або інші майнові права інтелектуальної власності на Контент;

    4.8.4. змінювати, перекладати або видозмінювати Контент;

    4.8.5. іншим чином публікувати, ліцензувати, розміщувати, передавати, змінювати, створювати похідні роботи, модифікувати, перепроектувати, розбирати, адаптувати, розповсюджувати, передавати, продавати Контент, його функції чи компоненти повністю або частково без попереднього письмового дозволу Виконавця.

    4.9. Використання Учасником отриманих інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання. Всі онлайн заняття (вебінари, тренінги) в формі виступів, лекцій, виступів; аудіо і відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Користувачем на виконання умов цієї оферти (далі – Матеріали) є об’єктами прав інтелектуальної власності Виконавця та підлягають захисту. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Користувачу належать Виконавцю. Користувачу надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей, якщо інше не обумовлено спеціальним договором, окремо підписаним між Користувачем і Виконавцем.

    4.10. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

    5. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

    5.1. Ціна Послуг залежить від типу та виду конкретної послуги, тривалості та складності заняття, тощо і визначається на Веб-Сайті або в рахунку на оплату, виставленому Користувачу Виконавцем напряму або через в платіжну систему (Wayforpay, LiqPay, Privat24, тощо_.

    5.2. Розрахунки проводяться в національній валюті у безготівковій формі шляхом на розрахунковий рахунок Виконавця або шляхом використання відповідної електронної платіжної системи.

    5.3. Здійснюючи оплату через електронну платіжну систему, Користувач підтверджує, що він ознайомлений з умовами та правилами надання послуг відповідної системи.

    5.4. За здійснення оплати із Користувача може стягуватися комісія відповідно до тарифів, передбачених банківською установою або електронною платіжною системою.

    5.5. Оплата Послуг здійснюється виключно шляхом внесення 100% авансового платежу. В будь-якому випадку Користувач зобов’язаний оплатити повну ціну Послуг за весь курс навчання до початку проведення навчання.

    5.6. Послуги вважаються сплаченими Користувачем з моменту отримання Виконавцем підтвердження від банківської установи про надходження повної суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця

    5.7. Мотивована затримка початку надання послуг або перенесення дати та/або часу проведення заняття Виконавцем не є підставою для повернення Користувачу коштів, сплачених за Послуги.

    5.8. У випадку, якщо Користувач протягом 1 (одного) календарного дня з дати проведення кожного відповідного уроку/заняття не надав Виконавцю мотивовану письмову відмову від прийняття Послуг, такі Послуги вважаються наданими належним чином, в повному обсязі, і прийнятими Користувачем в повному обсязі за відповідний урок/заняття. Підписання актів наданих послуг за цієї Офертою не передбачається.

    5.9. Відсутність Користувача в узгоджений час на онлайн занятті\уроці не означає неналежного надання послуг Виконавцем. У разі такої відсутності Користувача, сплачені кошти йому не повертаються, за винятком випадків, коли Користувач доведе поважність причини відсутності.

    6. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

    6.1. Згідно умов даної оферти, повернення коштів за оплачену послугу не передбачається.

    6.2. У випадку, якщо у Користувача є мотивовані та доведені підстави для повернення коштів, то таке повернення відбувається згідно наступних правил:

    6.2.1. Повідомленням про намір повернути кошти вважається письмова заява Користувача, надіслана електронну пошту Виконавця, в якій зазначаються ПІБ та паспортні дані, інформація про проведений платіж (номер та дата рахунку на оплату, назва послуги, номер і дата документа про оплату), банківські реквізити для отримання коштів і мотивовані причини повернення коштів. До заяви мають бути додані копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) і копія реєстраційного номера облікової картки платника податків та докази неналежного надання послуг Виконавцем.

    6.2.2. Повернення грошових коштів здійснюється через переказ грошової суми на зазначені Користувачем банківські реквізити протягом 30 (тридцяти) банківських днів після отримання заяви на повернення коштів. У разі ненадання необхідної інформації, сплачені кошти не повертаються.

    6.3. У випадку неможливості надання послуг з вини Виконавця, він повертає 100% сплачених Корситувачем коштів.

    7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

    7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

    7.2. Виконавець за жодних обставин не може нести та не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки Користувача, включаючи втрату прибутку, доходів або нездатність отримати очікуваний дохід тощо.

    7.3. Оплачуючи послуги Виконавця, Користувач погоджується з тим, що він не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації морального, матеріального збитку або шкоди, заподіяної Користувачу як протягом терміну дії Договору, так і після закінчення терміну його дії. Користувач усвідомлює, що порядок надання послуги, її зміст, обсяг тощо визначаються Виконавцем самостійно на власний розсуд, із якими Користувач беззастережно погоджується та усвідомлює, що його очікування від змісту Послуги можуть відрізнятись від встановленого Виконавцем та/або Постачальником змісту Послуг.

    7.4. Сумарна відповідальність Виконавця за будь-якими позовами та/або претензіями (у тому числі, але не виключно за невиконання умов Оферти) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Користувачем Виконавцю.

    7.5. Виконавець не є навчальним закладом і не займається освітньою (педагогічною) діяльністю. Сертифікати, які можуть видаватись Користувачам за результатами отриманих Послуг не є документами, що підтверджують: (1) кваліфікацію, (2) рівень знань (3) здобуття професійних знань (4) навичок, умінь тощо, а лише додатково підтверджують факт отримання Послуг від Виконавця.

    7.6. Користувач, акцептуючи цю Оферту, приймає на себе також ризики неотримання прибутку та ризики можливих збитків, пов’язаних з використанням інформації, отриманої під час надання Послуг Виконавцем.

    7.7. Виконавець не несе відповідальності за отримання будь-якого результату або отримання результату, що не відповідає очікуванням Користувача, оскільки успішність використання Користувачем отриманої інформації залежить від багатьох невідомих чинників.

    7.8. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Користувача. Зміст Послуги містить приватні думки лекторів, які можуть не збігатися з думкою Користувача.

    7.9. За жодних умов та обставин Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань та інформації, отриманої Користувачем під час отримання послуг, а також за прийняті рішення Користувачем та/або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої при надання послуг Виконавцем.

    7.10. Сторони вживають заходів до вирішення всіх суперечок і розбіжностей, що випливають з Договору або в зв’язку з його виконанням, шляхом переговорів. Термін розгляду претензії Користувача Виконавцем встановлюється в 60 (шістдесят) днів з моменту її отримання Виконавцем.

    7.11. У разі неможливості вирішення суперечок і розбіжностей шляхом переговорів, такі спори і розбіжності підлягають розгляду в відповідному суді за місцем знаходження відповідача.

    7.12. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

    7.13. Під форс-мажором розуміються надзвичайні й невідворотні обставини, що виникли після укладення Договору та які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, включаючи, але не обмежуючись: пожежі, землетруси, повені, зсуви, екстремальні погодні умови, інші стихійні лиха, вибухи, страйки, епідемії, введення компетентними органами державної влади карантинних чи інших обмежувальних заходів, війна або військові дії, епідемії, протиправні дії третіх осіб, дії і нормативно-правові акти органів державної влади та/або компетентних органів місцевої влади, тощо.

    8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

    8.1. Ця Оферта набуває чинності з моменту її публікації на Веб-Сайті і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

    8.2. Виконавець має право вносити зміни в умови цієї Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Веб-Сайті, якщо інший строк набрання чинності змін не визначено додатково при такому розміщенні.

    8.3. Акцепт Оферти Користувачем створює Договір на умовах, визначених цією офертою.

    8.4. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Користувачем і діє до моменту виконання Сторонами зобов’язань за Договором, а саме: оплати Користувачем вартості Послуг та надання Виконавцем Послуг або до моменту розірвання Договору.

    8.5. Договір може бути достроково розірваний:

    – за взаємною згодою Сторін;

    – Виконавцем в односторонньому порядку в разі недотримання Користувачем своїх зобов’язань за Договором. У випадку порушення Користувачем зобов’язань, визначених для нього даною офертою – сплачені Користувачем кошти не повертаються;

    – Виконавцем в односторонньому порядку у випадку неможливості надання послуг з вини Виконавця з поверненням Користувачу вартості передплачених, але не наданих Послуг.

    8.6. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Виконавцю що він укладає Договір добровільно, при цьому він повністю ознайомився з умовами Оферти, повністю розуміє предмет Договору (Оферти), він має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору та є дієздатним.

    8.7. Акцепт Оферти також означає:

    – надання Користувачем повної і беззаперечної згоди Виконавцю (в тому числі залученому персоналу, тощо) на здійснення аудіо, фото- і відеозйомки з участю Користувача з метою контролю якості надання послуг;

    – надання Користувачем повної і беззаперечної згоди Виконавцю на використання його фотографії, відео з їх участю, їх коментарів та інформації про них в рекламних, інформаційних та інших матеріалах Виконавця, їх публічний показ, відтворення та розповсюдження як на території України, так і за її межами. Таке використання повинне бути «мінімальним», тобто виключно з метою просування послуг Виконавця, та не повинне погіршувати репутацію Користувача;

    – надання згоди Користувача на збір, обробку та зберігання наданих ним персональних даних; на використання персональних і статистичних даних, зібраних в ході укладення та виконання Договору і на передавання Користувачу інформації про Послуги, новини, рекламу Виконавця та/або партнерів Виконавця.

    8.8. Виконавець інформує Користувача, що він є власником персональних даних, зібраних у Користувача, а також що ці персональні дані можуть бути передані іншим особам з метою виконання умов Договору, здійснення Виконавцем своїх зобов’язань, встановлених податковим, статистичним та іншим законодавством України, відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, а також з метою захисту законних прав та інтересів Виконавця.

    8.9. У разі надання Користувачем персональних даних третіх осіб, Користувач дає дозвіл на їх використання відповідно до умов Договору та гарантує отримання письмової згоди зазначених осіб на таке використання. Відповідальність за порушення цієї вимоги в повному обсязі покладається на Користувача.

    8.10. Користувач проінформований і згоден з тим, що телефонні розмови (в тому числі розмови через мессенджери, тощо) з Виконавцем або його представником можуть бути записані з метою контролю якості роботи Виконавця та/або його представника (представників).

    8.11. В результаті збою, технічних несправностей, дій третіх осіб, в тому числі, але не винятково, вірусної або хакерської атаки, дані Користувача можуть стати доступними третім особам. Користувач усвідомлює це і зобов’язується не пред’являти вимог до Виконавця про відшкодування збитків (шкоди), що виникли в зв’язку з цим.

    8.12. При укладенні договору на користь третьої особи, Виконавець гарантує Виконавцю, що ознайомив таку особу із умовами даної оферти і несе повну відповідальність за будь-які збитки, нанесені такими третіми особами Виконавцю. Акцептом даної оферти Користувач гарантує, що ознайомив третіх осіб, на користь яких ним здійснюється оплата Послуг, із умовами даної оферти, порядком та строками відповідальності за порушення її вимог та отримав від таких осіб повну та беззастережну згоду із ними. Користувач акцептом даної оферти засвідчує, що несе повну відповідальність за дії/бездіяльність третіх осіб, на користь яких ним було здійснено оплату вартості Послуг.

    8.13. Користувач розуміє та  погоджується, що Виконавець може відмовитись від укладення договору за даною офертою без зазначення причин такої відмови.

    8.14. Ця Оферта регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Офертою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

    8.15.. Визнання судом будь-якого положення цієї Оферти недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Оферти.

    9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

    9.1. Надавачем послуг (Виконавцем) є:

    ФОП ЖИР НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА,

    код ЄДРПОУ 3389213064,

    контактний email: znatokdp@gmail.com,

    контактний телефон: +380993348899.

    9.2. У відповідних розділах Веб-Сайту може розміщуватись додаткова контактна інформація та реквізити Виконавця.

    Запишіться прямо зараз на безкоштовне заняття з будь-якого напряму

    Заповніть коротку форму щоб ми могли швидко з Вами зв’язатися